Skip to content

achquehydwiquacomicsaqatesampgnan.co

agree, the remarkable information something is..

Category: Classical

8 thoughts on “ Het Bruidje - Martinus Nijhoff - Poëtische Klanken (Vinyl)

  1. Nijhoff stelde dat een woord in poëzie eigenschappen kon bezitten die in de dagelijkse omgangstaal niet voorkomen. Ook klank kon een belangrijke betekenis gevende factor zijn in een gedicht. Zo komen in het slot van het gedicht ‘Awater’ veel ‘u’-klanken voor die invulling geven aan het beeld van een bijna vertrekkende trein.
  2. Martinus Nijhoff () De moeder de vrouw. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden Die elkaar vroeger schenen te vermijden, Worden weer buren. Een minuut of tien. Mijn hoofd vol van het landschap wij en zijd –.
  3. Alle artikels over het onderwerp "Martinus Nijhoff" op achquehydwiquacomicsaqatesampgnan.coinfo
  4. W.J. van den Akker, Dichter in het grensgebied. Over de poëzie van M. Nijhoff in de jaren dertig. Amsterdam Een deel is te vinden in de dbnl. J.D.F. van Halsema, ‘Martinus Nijhoff in het licht van het modernisme’. In: J.B. Weenink (red.), Modernisme in de literatuur: James Joyce, Italo Svevo, Marcel Proust, Martinus Nijhoff.
  5. De Martinus Nijhoffprijs werd in ingesteld door het Prins Bernhardfonds ter nagedachtenis aan de dichter-vertaler Martinus Nijhoff (). Tussen en werd de prijs afwisselend toegekend voor vertalingen uit een vreemde taal in het Nederlands en andersom.
  6. Een gedicht dat in heel alledaagse (maar zeer strak in het poëtische gelid gezette) bewoordingen een verhaal vertelt over een paar dwaze bijen, die door ‘een geur van hoger honing’ uit hun aardse woning werden weggelokt en daardoor in een sneeuwstorm omkomen – Nijhoff zou Nijhoff niet zijn als dat niet óók allegorisch gelezen kon worden.
  7. Martinus Nijhoff komt uit een geslacht dat met het boek vertrouwd was. Zijn gelijknamige grootvader stichtte in in Den Haag een boekhandel en uitgeverij en was bovendien een van de oprichters van het Haagse dagblad Het Vaderland. De vader van Martinus jr., Wouter, was vanaf directeur van het bedrijf, dat veel buitenlandse relaties had.
  8. Martinus Nijhoff. Haar laatste brief. Verwijt mij niet dat ik lichtzinnig was omdat ik liefgehad heb zonder trouw en zonder tranen heenging. Want een vrouw komt nooit, als zij bij voorbaat niet genas, de wond te boven ener tederheid die op toekomstig leven is gericht. Ik moest mij wel hernemen voor een plicht waartoe ik onbemerkt ben voorbereid.